Namaste! Welkom op mijn site.


Als Tera-Mai™ Reiki Master wil ik u laten kennis maken met de helende, transformerende kracht van Reiki.
Reiki betekent letterlijk Universele levensenergie (Ki). Gedetailleerde informatie is te vinden onder het menu Reiki. U komt er meer te weten over het ontstaan en leefregels die de mens helpen om bewust(er), harmonieus en gezonder te leven. U kan bij mij terecht voor behandelingen. Reiki heeft mijn leven verlicht, verrijkt en het is ondertussen onmisbaar geworden. Ik wens u om uw interne licht te herkennen, intenser te maken en getransformeerd te worden door dit helende licht. Ik zou graag als katalysator dienen voor dit helende proces. Lagere energieën worden namelijk altijd getransformeerd door de hogere trillingen. Aan u de keuze!

Sat Nam,
Maria


Info over subtiele energie kan u hier terugvinden.

Mijn visie


Wij leven in een prestatie gerichte technocratische maatschappij, in versnelde tempo en hebben geen tijd stil te staan, om tot rust te komen, om naar diepste in zichzelf te luisteren, om te genieten van puur zijn zonder iets te moeten en hoeven te doen, zonder verwachtingen van anderen te moeten beantwoorden.

Wij verlangen naar een ontspannende toestand omdat het van groot belang is voor onze gezondheid en welzijn. Bij ontspanning hersteld het lichaam zich en treedt er een verruimde staat van bewustheid op. Daarom is meditatie, healing, yoga, ademoefeningen en voldoende slapen zo goed voor herstel. Bij healing verlagen de hersengolven en wordt herstel bevorderd. Het gevolg is dat geest en lichaam beter samenwerken, coördinatie tussen beide hersenhelften, linkse-ratio en rechtse- irratio wordt beter. Men komt in staat van totale ontspanning, wordt helderder, intuïtiever, creatiever, bewuster, energieker en gezonder. Helende energieën worden in gang gezet.

Wij worden continu beïnvloed van invloeden van de buitenwereld. Massa-media brengt negativiteit en onrust mee, gevolgen daarvan zijn stress, vermoeidheid, energie te kort, overlading van ons mentaal energieveld, wat gezondheidsstoornissen veroorzaakt, ontevredenheid en verlangen naar de essentie, naar een natuurlijke staat van zijn, naar positiviteit in ons leven, naar vitaliteit, energie, kracht om onszelf te zijn en in ons centrum te blijven.

In de Oosterse wereld is de mens nooit zo verwijdert geweest van zijn echte natuur, van de essentie van het zijn. Het materiële heeft nooit het spirituele overwonnen. Men is niet zo afhankelijk van buiten, men is meer gericht naar binnen, is bewuster, leeft in harmonie met zichzelf en de buitenwereld. Met behulp van natuurlijke en eeuwen lang bestaande en bewaarde healingsmethodes bewaart men zijn fysische en psychische gezondheid in een optimale staat. Reiki is een van deze methodes. Meer en meer mensen ervaren de helende en transformerende kracht van Reiki en het zal in de toekomst toenemen met de toename van bewustheid.

Ik wens u van harte om met Reiki in aanraking te komen en te ervaren.